Over mij


Geboren op het eiland Goeree-Overflakkee en opgegroeid op Voorne ben ik voor mijn studie verhuisd naar Tilburg.
Een van de belangrijkste activiteiten in mijn leven is sport. Bijna elke dag van de week ben ik bezig met diverse sporten, zoals squash, badminton, golf, wielrennen en fitness. Als astma patiënt houdt mij dit scherp en gezond.
Mijn levensmotto is: een gezond lichaam betekent een gezonde geest en andersom.
Vrienden en familie typeren mij als erg doelgericht, pragmatisch en bedachtzaam.


Studie:

Op 26 november 2014 heb ik de master rechtsgeleerdheid met de accenten recht en duurzaamheid (milieurecht) en bestuursrecht afgerond aan Tilburg University.
De afrondende scriptie heb ik geschreven over de verhouding tussen recreatie en het Natura 2000 regime, waarbij ik de consequentie van het programma heb onderzocht voor zowel recreanten die op zondag gebruik willen maken van een beschermd gebied als voor ondernemers die afhankelijk zijn van het gebied voor de uitvoering van hun bedrijf. Hierbij richt ik mij op ondernemers die recreatieve activiteiten verzorgen in een beschermd natuurgebied. Het doel van de scriptie was om een toetsingskader te creëren waaraan ik twee Natura 2000 gebieden kon toetsen in een praktijkonderzoek.
Het onderzoek heb ik gepubliceerd onder het tabblad ‘documenten’.

Mij wordt veel gevraagd waarom ik heb gekozen voor een studie gericht op natuur en milieu. Voor mij was dit een logische stap nadat ik op de middelbare school ongeschikt bleek te zijn voor studies waar wiskunde voor vereist was. Mijn droom was om landinrichting of planologie te gaan studeren en op deze manier invloed te hebben op de inrichting van de openbare ruimte. Naast milieu was ik altijd al geïnteresseerd in staatsinrichting en politiek, wat mij heeft doen besluiten om rechten te gaan studeren met het idee om mij later te specialiseren in het milieurecht. Van 2010 tot 2012 heb ik als onderdeel van de studie gewerkt bij de gemeente Schiedam. Hier heb ik kennis gemaakt met de praktijk van het bestuursrecht en omgevingsrecht. Dit heeft mij erg enthousiast gemaakt over deze rechtsgebieden en doen besluiten om een beide specialisaties te gaan doen aan Tilburg University.

 

Werkervaring:

Per september 2018 ben ik werkzaam bij Langhenkel als jurist omgevingsrecht. Vanuit deze organisatie ben ik gedetacheerd bij de gemeente Breda als jurist met vooral werkzaamheden op het gebied van bezwaar, beroep en hoger beroep. Daarnaast werk ik mee aan het omgevingsplan (bestemmingsplan met verbreedde reikwijdte) wat circa één vierde van de stad dekt. Met mijn kennis en ervaring probeer ik de regels van het plan en de werkbaarheid te optimaliseren en te verduidelijken.

Van 2015 tot 2017 ben ik werkzaam geweest bij adviesbureau BRO als jurist. Hier heb ik mij bezig gehouden met juridische advisering met betrekking tot bestemmingsplannen en ruimtelijke procedures. Daarnaast heb ik bestemmingsplannen geschreven en ruimtelijke onderbouwingen.

Van december 2014 tot april 2015 ben ik bij een belastingsamenwerking werkzaam geweest als hoor- en beslismedewerker. In deze functie heb ik bezwaren behandeld en in vier maanden ruim driehonderd belanghebbenden en gemachtigden gehoord. Mijn inlevingsvermogen en sociale vaardigheden waren hier een succesfactor.

Op 18 maart 2015 ben ik gekozen als algemeen bestuurslid van het Waterschap de Dommel. Ik heb zitting genomen in de “commissie Waterketen en schoon water”. Hier heb ik de kans om mijn expertise op het gebied van milieurecht en aanbestedingsrecht in te zetten om over de voorstellen van het dagelijks bestuur te adviseren. Op 30 juni 2018 ben ik gekozen als lijsttrekker voor de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.

Tijdens mijn studie ben ik betrokken geweest bij diverse studenten sportverenigingen waar ik in verschillende commissies heb gezeten. Zo heb ik twee maal een reis georganiseerd, plaatsgenomen in de promotiecommissie en de kascommissie. In deze commissies heb ik mij ontplooid in het organiseren van diverse activiteiten.

Tevens ben ik actief bestuurslid “Advies en strategie” bij een politieke jongerenorganisatie. Deze organisatie organiseert evenementen voor jongeren in geheel Noord- Brabant en Zeeland.