Algemeen


Concept ——- Concept ——-Concept ——- Concept ——-Concept ——- Concept ——-Concept ——- Artikel 6:3a Wro is ingevoegd in 2010 bij de Invoeringswet Wabo (Stb. 2010, 142) en later bij de inwerkingtreding van de Wabo en het permanent maken van de Crisis- en herstelwet afgestemd. De omgevingsvergunning voor een tijdelijke planologische afwijking is niet in zijn geheel […]

Artikel 3.6a Wro


Update 18 augustus: Het heeft even geduurd, voordat ik weer tijd kon besteden aan deze interessante materie. Ik denk dat de huidige wijze van rechtsbescherming, zoals deze is voorgesteld in het aangenomen wetsvoorstel vergelijkbaar is met de rechtsbescherming op dit moment. Of er eerst een advies aan de HR moet worden gevraagd voordat een besluit […]

Update 19 augustus


De Tweede Kamer nam voor het zomerreces de Omgevingswet met grote meerderheid aan. De wet treedt op zijn vroegst in 2018 in werking, omdat veel uitvoeringregelingen ontbreken. Interessante vraag hierbij is of een aangenomen motie ervoor zorgt dat de beoogde (tijd)winst van de Omgevingswet ongedaan gemaakt wordt. De motie houdt in dat in bepaalde gevallen eerst […]

Omgevingswet aangenomen door Tweede KamerOpvallend is dat in de discussie omtrent cumulatieve effecten in Natura 2000 gebieden dat daarbij het geografisch bereik van nadelige effecten door particulieren en ondernemers in een Natura 2000 gebied weinig naar voren komt. In het kader van mijn afstudeeronderzoek heb ik hier aandacht aan besteed en kwam tot de volgende conclusie. Effecten veroorzaakt door […]

Geografisch bereik van nadelige effecten in Natura 2000 gebieden


Voor de geïnteresseerden heb ik mijn masterscriptie geplaatst in het tabblad documenten. Veel plezier met het lezen van mijn onderzoek! Direct link: Masterscriptie Fabian Tijhof Ook staat er een link naar de presentatie die ik tijdens de verdediging heb gegeven. Direct link: Prezi verdediging

Scriptie master rechtgeleerdheid


Op 26 november is het dan echt gebeurt, ik ben afgestudeerd en mag mij dan eindelijk meester in de rechten noemen. Hiermee is een einde gekomen aan het leven als student aan de universiteit. Het was een zeer mooie tijd waarin ik veel geleerd heb en de kans heb gekregen mij te ontwikkelen. Understanding society […]

Afgestudeerd!2
Deze week was het dan zo ver. Een moment waar ik al enige tijd om wacht en na hard werken eindelijk mijn scriptie in eerste concept kon opsturen naar de professor. Het praktisch gedeelte leek mij het gemakkelijkst, maar bleek gaandeweg een struikelblok, daar niet iedereen zit te wachten op een student die lastige vragen […]

Scriptie ingeleverd in eerste concept!


Afgelopen week kwam ik weer een bericht tegen welke een nieuwe episode inluid in het verhaal van de man uit Dordrecht die de gemeente wil treiteren door ‘Wob verzoeken’ te sturen. In de tijd dat ik werkzaam was bij een gemeente, kwamen deze verzoeken met enige regelmaat voorbij. Dit zette mij aan het denken over […]

Wet openbaarheid van bestuur


van 18 tot 25 april ben ik met de Juridische studievereniging naar Moskou geweest. Hieronder een kleine impressie van alles wat ik gezien heb. Het begon allemaal om 2:30 uur ’s nachts op het station, vanwaar wij vertrokken met de bus naar Düsseldorf. De vlucht met AirBerlin was prima, maar wat ons allemaal opviel was […]

Studiereis Moskou!